“Formosa camp resort”

Summer is about to start and feels so hot, yah! I’m getting hot. Being hot is not that easy. Sometimes you need a cold place to relax your body. Ohhhh wait, where to go? Where’s the perfect place for me? Weeks ago, I was so excited about our upcoming Forresa Trails adventure together with my […]

Read More “Formosa camp resort”

“Dear Valentina”

Ilang peso naba ang natapon ko sa wishing pool? Ilang falling star naba ang aking inabangan? Ilang bundok naba ang aking inakyat? Dagat ay nagawa ko na ring sisirin. ngunit wala kapa, wala kapa rin😢. Sang lupalop ba kita ng daigdig matatagpuan? Saan mo ba ikinubli ang sarili mo? Sa Mindanao, sa Cebu o wag […]

Read More “Dear Valentina”

“NO INTENTION TO LOVE”

I keep on chasing without intention to run Like  a dog keep on barking without intention to bite  I keep on waiting without intention to linger Like a student keep on reading without intention to learn I keep on believing without intention to love Like a falling star above keep on sprawling without intention to […]

Read More “NO INTENTION TO LOVE”